İPTAL İADE KOŞULLARI

Kullanıcı; satın aldığı üyelik için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, eğer üyeliğini hiç kullanmamış ise kendisine verilen hizmet henüz başlamış sayılmayacağı için, cayma hakkını kullanabilir.
Kullanıcı; satın aldığı üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapmamışsa cayma hakkını kullanabilir. Eğer üyelik bilgileri ile sisteme giriş yapmış ise hizmetinin süresi başlamış olup cayma hakkı kalmamıştır.
Kullanıcı; cayma hakkı kullanarak iadesini talep ettiğinde işlem ücreti kesilerek kalan bakiyesi tarafına 15 Gün sonra iade edilir.
Her kullanıcı satın aldığı üyeliği sadece kendisi kullanabilir şifresini başkası ile paylaşan üyelerin üyeliği tespit edildiğinde banlanır satın aldığı üyeliği son bulmuş olur ta ki yeni üyelik satın alana kadar.

KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) sitesini kullanan ve “Oranlarla Kazan Aboneliği” satın alan üyelerin tamamı iş bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır:

Tüm üyelerimizin üyelik hizmeti satın alırken ya da almadan önce bildiği veya bilmesi gerektiği üzere! İnternet sitemiz Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) üzerinden herhangi bir bahis veya kumar oynanması söz konusu olmamakla birlikte, böyle bir altyapı tarafımızdan sunulmamaktadır.

Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) internet sitemizde üyelik satın aldığınızda, dünyanın önde gelen bahis sitelerinin müsabakalara günümüzde ve geçmişte açmış oldukları oranların tarafımızca tutulan datalarına ve yine tarafımızca özel olarak kodlanmış ara yüzümüzde bulunan programımız vasıtasıyla erişirsiniz. Üye olarak kullanıcının bu datalar ile ne yaptığı tamamen kendi sorumluluğundadır ve kullanımı ile birlikte doğacak herhangi bir maddi zarardan dolayı sitemiz Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) ve site yönetimi sorumlu tutulamaz.

Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) üyesi olan tüm kullanıcılar, sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olurlar, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle birlikte internet sitemize giriş yaptığınız ülkedeki ve vatandaşı olduğunuz ülkedeki yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR
  1. Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) yönetimi, üyelik ücretleri ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
  2. Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) yönetimi, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  3. Kullanıcı veya üye, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ve sitenin kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
  4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) yönetimi, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
  6. Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) datalarında hatalı kayıtlar olabilir. Devamlı güncelleme olacağı için değişen oran ve dataları, iptal edilen karşılaşmaların ve veri kayıplarının olabileceğini unutmamalıdır. Bu kayıtların doğruluğunu teyit etmek tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup yanlış datadan dolayı kullanıcı Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) yönetiminden hiçbir maddi veya manevi zarar talep edemez.
 2. Fikri Mülkiyet Hakları
  1. İş bu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 3. Gizli Bilgi
  1. Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) sitesi üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere paylaşmayacağını taahhüt eder. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacak ve saklanacaktır.
  2. Kullanıcı, sadece programın tanıtımı, yapılan güncellemeler gibi hizmete ait değişikliklerin kendisine herhangi bir iletişim kanalı ile gönderileceği konusunda muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.
  3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
  4. Data Doğrulu Garantisi: İnternet sitemiz Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) üzerinden sunulan oran datalarının güvenilirliğini doğrulamak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, site yönetimince hiçbir taahhüt verilmemektedir.
  5. Kayıt ve Güvenlik
  6. Üyelik satın aldığınızda size tarafımızdan iletilen kullanıcı adı ve parola bilgisi 1 kişinin kullanımı içindir ve aynı üyelik bilgisi ile birden fazla kişinin programı kullanması yasaktır. Kullanıcı, sitemiz Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden site yönetimi sorumlu tutulamaz.
  7. Üyelik iptali ve askıya alması
  8. Üyelerimiz, programı kullanmak istedikleri süre kadar üyelik satın alma seçeneğine sahiptirler. Üyelik satın alma opsiyonları 1 aydan dilediğiniz ay sayısına kadar üyeliği kendi ihtiyaçlarınıza göre satın alabilirsiniz. Bundan dolayıdır ki; herhangi satın alınan bir üyeliğin ilk kullanıma başlanması ile birlikte iptal veya geri iade edilmesi kabul edilmemektedir. Ayrıca üyeliklerin belirli bir süreliğine dondurulması, askıya alınması veya ileri bir tarihe ötelenmesi işlemi yapılamamaktadır. Ancak sitenin herhangi bir sebeple artık hizmet veremeyecek olması durumunda, üyenin henüz kullanmadığı üyelik süresi tutarı, kullanıma ait “indirimsiz” ücret kadarı düşüldükten sonra kullanıcıya geri iade edilecektir.
  9. Mücbir Sebep
  10. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın iş bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
  11. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
  12. İş bu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
  13. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
  14. Oranlarla Kazan (oranlarlakazan.net) yönetimi, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
  15. Tebligat
  16. İş bu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, sitenin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üye olurken belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
  17. Delil Sözleşmesi
  18. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları kullanıcının bulunduğu ülkenin kanunları nezdinde delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.